Reklaam

Perekool.ee reklaamipõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega ja rahvusvaheliselt tunnustatud heade tavadega, sh WHO Rahvusvahelise rinnapiimaasendajate turustamisekoodeksi põhimõtetega.

Perekool.ee ei aktsepteeri tervistkahjustavat käitumist propageerivaid reklaame. Perekool.ee ei vastuta reklaamide sisu eest, kuid jätame endale õiguse igal ajal keelduda ebaeetilise reklaami esitamisest perekool.ee keskkonnas.

Lisainfot reklaamvõimaluste kohta leiab:

E-mail:  info@perekool.ee