All Media Digital Reklaam

Perekool.ee reklaamipõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega ja rahvusvaheliselt tunnustatud heade tavadega, sh WHO Rahvusvahelise rinnapiimaasendajate turustamisekoodeksi põhimõtetega.

Perekool.ee ei aktsepteeri tervistkahjustavat käitumist propageerivaid reklaame. Perekool.ee ei vastuta reklaamide sisu eest, kuid jätame endale õiguse igal ajal keelduda ebaeetilise reklaami esitamisest perekool.ee keskkonnas.

Alates veebruarist 2016 haldab Perekool.ee reklaamlahendusi eksklusiivselt TV3 meediagruppi kuuluv internetireklaamifirma All Media Digital. Lisainfot reklaamvõimaluste kohta leiab:

Veebileht https://digital.tv3.ee/

E-mail: digitalsales@tv3.ee