Perekool.ee kasutajatingimused

    Perekool.ee on Eesti suurim pereportaal, mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing, registrikood 80052212, aadress Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51014.

Perekool.ee pere ootab oma kasutajatelt eelkõige lugupidavat, sõbralikku ja viisakat käitumist teiste suhtes. Lähtudes oma tegevuses perekool.ee kasutajatingimustes, saame üheskoos luua väärika ning eesmärgipäraselt toimiva pereportaali.

Foorumis toimub suhtlemine teiste inimestega, mitte arvutiga ja kommenteeritakse teemat või postitust, mitte teema algatajat või kaaspostitaja isikut.

Foorumi kasutajad nõustuvad perekool.ee portaaliga liitumisel, lugemisel ja postitamisel käesolevate reeglite ja Perekool.ee privaatsuspoliitikaga.

1.Perekool.ee kasutaja õigused 

1.1. Igal Kasutajal saab olla ainult üks kasutajakonto.

1.2. Registreerumisel saab Kasutaja automaatse e-kirja, mis sisaldab linki oma kasutajakonto aktiveerimiseks.

1.3. Kasutaja saab valida foorumisse kirjutamisel, kas postitab enda kasutajanime alt või anonüümse aliasena „Kägu“. Aliast „Kägu“ kasutades ei kuvata teistele tavakasutajatele postituse teinud kasutaja kasutajanime. Päris kasutajanimi on näha Foorumi moderaatoritele.

1.4. Kasutajal ei ole lubatud teha postitusi teise inimese nime all.

1.5. Kasutajal on õigus informeerida foorumi haldajat tema või teisi isikuid puuudutavate ja ebasobivate postituste märkamisel e-kirja teel info@perekool.ee või märkides postituse ebasobivaks klikates nupul „Teata ebasobivast“.

1.6 Kasutajal on õigus nõuda enda kasutajakonto kustutamist, vastavalt Perekool.ee Privaatsupoliitikale.

 

  1. Perekool.ee kasutaja kohustused

2.1. Kasutajal on kohustus käituda teiste suhtes viisakalt, lugupidavalt ning sõbralikult.

  1. Foorumi kasutamise kodukord

3.1. Oodatud on arendav ja konstruktiivne arutelu!

3.2. Vältida tuleb pahatahtliku ja halvustava arutelu algatamist ning jätkamist.

3.3. Enne kirjutamist veenduge, et sel teemal juba ei ole postitusi, kasutage otsinguks   märksõnu.

3.4. Uus teema algatage sobivasse alafoorumisse ja võimalusel juba eksisteerivasse ning sobivasse teemasse.

3.5. Postituse sisu saate muuta kolme ööpäeva jooksul peale postitamist

3.6. Teisi autoreid tsiteerides või faktide esitamisel viidake algallikale.

3.7. Teemaalgatust, millele on lisatud postitusi, võib erandjuhtudel (mittevastavusel kasutajatingimustega) mõjuval põhjusel kustutada, pöördudes moderaatori poole e-kirja teel info@perekool.ee.

3.8. Perekooli foorumi kasutajad saavad teha postitusi, kuid teemasse või foorumisse mittesobivaid postitusi võidakse tõsta teemaga sobivasse alafoorumisse, toimetada või eemaldada.

3.9. Müügikuulutusi on võimalik lisada foorum.perekool.ee lehe vastavasse alafoorumisse.

3.10. Foorumi teemad, millele ei ole vastatud ühe aasta jooksul arhiveeritakse, neid on võimalik vaadata, kuid vastamise võimalus on blokeeritud.

3.11. Alafoorumite reeglite olemasolul on need täpsustatud vastavalt iga alafoorumi kleebisteemas.

  1. Keelatud tegevused Foorumis 

Foorumis on keelatud algatada ja kirjutada järgnevatel teemadel:

4.1 isiklikud solvangud isiku nime/tuntud hüüdnime kasutades (mittesoovitavad on igasugused mõtteavaldused kaasfoorumlaste isikuomaduste kohta);

4.2 moderaatorite töö ja töökorralduse üle kommenteerimine. Pretensioonide ja tagasiside andmiseks kirjutage info@perekool.ee;

4.3 isiklik kirjavahetus foorumi avalikes teemades;

4.4 arutada teise inimese ja tema lähedaste isikliku elu, esitades spekulatiivseid oletusi tema isiku kohta, mis võivad inimest solvata või kahjustada tema mainet ja head nime;

4.5 foorumis tuleb vältida valetamist, laimu, vulgaarsust, inimväärikuse alandamist;

4.6 seadusrikkumisele üleskutsuvad ning kehtivate õigusaktidega vastuollu minevad sõnumid (rikuvad head tava, sisaldavad riigisaladusi, õhutavad rahvuste ja sugudevahelist või rassilist vihavaenu, vägivalda, propageerivad narkootikume, alkoholi ja /või tubakatooteid, piraatlust, jagatakse/müüakse ravimeid vms);

4.7 anonüümsed abipalved, (sh materiaalse abi osutamine);

4.8. omavoliline kooskõlastamata reklaam.

  1. Modereerimine ja moderaatori õigused

5.1.Modereerimine on perekool.ee foorumi kasutajate poolt loodud sisu toimetamine lähtudes kasutajatingimustest, eetikanormidest ja õigusaktidest.

5.1.1. Kui algatatud teemasse lisanduvad kommentaarid, mis ei haaku algatatud teemaga, on moderaatoril õigus tõsta postitus sobivasse alamfoorumisse, eemaldada ebasobivad kommentaarid või sulgeda teemad edasisteks postitusteks.

5.1.2. Oma eesmärgi täitnud teemaalgatused suletakse.

5.1.3. Rikkumiste korral kasutajakonto blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks peab kasutaja saatma e-kirja aadressile info@perekool.ee põhjendusega postitusõiguse taastamiseks.

5.1.4. Moderaatorid annavad endast parima, et hoida foorumit korras ning tagada reeglite järgmine ning rikkumistele reageerimine.

5.2. Modereerimist puudutavad sõnumid ja ebasobivad postitused

5.2.1. Kui leiate postituse, mis on sobimatu või kuidagi solvav, ründav, alavääristav, siis palun andke sellest teada moderaatorile e-kirja teel info@perekool.ee  või märkides postituse ebasobivaks klikates nupul „Teata ebasobivast“.

5.2.2. Kui kasutajana olete rahulolematu moderaatori tegevusega, siis palun kirjutage e-aadressil info@perekool.ee.

5.2.3. „Kasutaja abi ja mõtted on Foorumi rubriik, kuhu saab edastada ettepanekuid muudatusteks Perekool.ee töös. Oma eesmärgid täitnud postitused kustutatakse.

Autoriõigused

www.perekool.ee internetiportaalis sisalduvate materjalide (artiklid, lehe kujundused, pildi- ning videomaterjal jms) omanikuks on Eesti Ämmaemandate Ühing.

Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ja muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.

Perekool.ee portaalis olevate materjalide refereerimine, informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud vaid juhul, kui avaldatud artiklid või tsitaadid on varustatud viitega originaalartiklile ja foorumi postitusele.

Perekool.ee ei vastuta:

  • Foorumipostituste sisu eest.
  • Foorumis avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  • Perekool.ee kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  • Leheküljel toimuvate ostu/müügi/vahetuse tehingutes toimuvate pettuste eest.
  • Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate/vahetatavate asjade ja teenuste kvaliteedi eest.

Kasutajatingimused on uuendatud ja kinnitatud 15.02.2019.a.