Perekool.ee kasutajatingimused

Perekool.ee on Eesti suurim pereportaal, mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing, registrikood 80052212, aadress Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51014.

Perekool.ee pere ootab oma kasutajatelt eelkõige lugupidavat, sõbralikku ja viisakat käitumist teiste suhtes. Lähtudes oma tegevuses perekool.ee kasutajatingimustes, saame üheskoos luua väärika ning eesmärgipäraselt toimiva pereportaali.

Foorumis toimub suhtlemine teiste inimestega, mitte arvutiga ja kommenteeritakse teemat või postitust, mitte teema algatajat või kaaspostitaja isikut.

Foorumi külastajad nõustuvad perekool.ee portaali lugemisel, liitumisel ja postitamisel käesolevate reeglite ja Perekool.ee privaatsuspoliitikaga.

  1. Foorumi kodukord

1.1 Perekool.ee postituste eest vastutab postituste autor.

1.2 Kõigil foorumi külastajatel ning registreeritud kasutajatel on õigus teatada ebasobivatest postitustest, teate ebasobiva sisu kohta saab postituse autor.

1.3 Ebasobiva postituse autoril on õigus otsustada alates  teate kättesaamise hetkest 48 tunni jooksul, kas tema loodud sisu vastab perekool.ee kasutajatingimustele.

1.4 Juhul, kui ebasobiva postituse autor leiab, et tema postituse sisu ei ole vastavuses kasutajatingimustega on ta kohustatud parandama oma sisu 48 tunni jooksul alates teate saamisest.

1.5 Perekool.ee ei anna hinnanguid ning ei modereeri Perekool.ee postitusi, väljaarvatud juhul, kui tegu on vihakõnega

1.6. Oodatud on arendav ja konstruktiivne arutelu!

1.7. Keelatud on pahatahtlik ja halvustav arutelu.

1.8. Enne kirjutamist veenduge, et sel teemal juba ei ole postitusi, kasutage otsinguks   märksõnu.

1.9. Uus teema algatage sobivasse alafoorumisse ja võimalusel juba eksisteerivasse ning sobivasse teemasse.

1.10. Teisi autoreid tsiteerides või faktide esitamisel viidake algallikale.

1.11. Müügikuulutusi on võimalik lisada foorum.perekool.ee lehe vastavasse alafoorumisse.

1.12. Foorumi teemad, millele ei ole vastatud ühe aasta jooksul arhiveeritakse, neid on võimalik vaadata, kuid vastamise võimalus on blokeeritud.

1.13. Alafoorumite reeglite olemasolul on need täpsustatud vastavalt iga alafoorumi kleebisteemas.

 

2.Perekool.ee kasutaja õigused 

2.1 Igal Kasutajal saab olla ainult üks kasutajakonto.

2.2 Registreerumisel saab Kasutaja automaatse e-kirja, mis sisaldab linki oma kasutajakonto aktiveerimiseks.

2.3 Kasutaja saab valida foorumisse kirjutamisel, kas postitab enda kasutajanime alt või anonüümse aliasena „Kägu“. Aliast „Kägu“ kasutades ei kuvata teistele tavakasutajatele postituse teinud kasutaja kasutajanime. Kasutajanimi on nähtav Foorumi moderaatoritele.

2.4 Kasutajal on õigus nõuda enda kasutajakonto kustutamist, vastavalt Perekool.ee Privaatsuspoliitikale.

 

  1. Perekool.ee kasutaja kohustused

3.1. Kasutajal on kohustus käituda teiste suhtes viisakalt, lugupidavalt ning sõbralikult.

3.2. Kasutajal on kohustus luua ja vajadusel toimetada oma loodud sisu lähtudes kasutajatingimustest, eetikanormidest ja õigusaktidest.

 

  1. Keelatud tegevused Foorumis 

Foorumis on keelatud algatada ja kirjutada järgnevatel teemadel:

4.1 Kasutajal ei ole lubatud teha postitusi teise inimese nime all.

4.2 isiklikud solvangud isiku nime/tuntud hüüdnime kasutades (mittesoovitavad on igasugused mõtteavaldused kaasfoorumlaste isikuomaduste kohta);

4.3 isiklik kirjavahetus foorumi avalikes teemades;

4.4 arutada teise inimese ja tema lähedaste isikliku elu, esitades spekulatiivseid oletusi tema isiku kohta, mis võivad inimest solvata või kahjustada tema mainet ja head nime;

4.5 foorumis ei tohi valetada, laimata, vulgaarselt ennast väljendada, teisi kasutajaid alaväärselt kohelda;

4.6 seaduse rikkumisele üleskutsuvad ning kehtivate õigusaktidega vastuollu minevad sõnumid (rikuvad head tava, sisaldavad riigisaladusi, õhutavad rahvuste ja sugudevahelist või rassilist vihavaenu, vägivalda, propageerivad narkootikume, alkoholi ja /või tubakatooteid, piraatlust, jagatakse/müüakse ravimeid vms);

4.7 anonüümsed abipalved, (sh materiaalse ja füüsilise abi osutamine);

4.8. omavoliline kooskõlastamata reklaam.

 

  • Perekool.ee  haldamine

5.1 Perekool.ee ei anna hinnanguid ning ei modereeri Perekool.ee postitusi, väljaarvatud juhul, kui tegu on vihakõnega

5.2 Perekool.ee pakub kasutajatele teenust, mis võimaldab kasutajatel jagada omaloodud sisu veebikeskkonnas.

5.3 Perekool.ee vastutab portaali tehnilise toimimise eest.

5.4. Korduvate kasutajatingimuste rikkumiste või/ja korduvate kasutajate poolsete teavituste korral kasutajakonto blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks peab kasutaja saatma e-kiri aadressile info@perekool.ee postitusõiguse taastamiseks. 

 

5.5. Tagasiside ja küsimuste korral kirjutada e-posti aadressil info@perekool.ee.

 

 

Autoriõigused

Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ja muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.

Perekool.ee portaalis olevate materjalide refereerimine, informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud vaid juhul, kui avaldatud artiklid või tsitaadid on varustatud viitega originaalartiklile ja foorumi postitusele.

Perekool.ee ei vastuta:

  • Foorumipostituste sisu eest.
  • Foorumis avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  • Perekool.ee kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  • Leheküljel toimuvate ostu/müügi/vahetuse tehingutes toimuvate pettuste eest.
  • Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate/vahetatavate asjade ja teenuste kvaliteedi eest.

Kasutajatingimused on uuendatud ja kinnitatud 5.06.2020.a