Tallinna Kriisiabi keskus

Tel 6 314 300 – eesti keeles.
Tel 6 314 343 – vene keeles.

Kriisiabitelefon 24h.