Sünnituse perioodid

Selleks, et sünnitusel toimuvat selgemalt kirjeldada, jagatakse see protsess perioodideks. Perioodide kestused võivad olla erineva pikkusega, olenevalt sellest, kas on tegemist esmas- või korduvsünnitajaga. Ühest perioodist teise üleminek, toimub sünnitaja jaoks enamasti märkamatult. Kõige rohkem ongi sünnituse perioode vaja määrata, et vastavalt sellele ema ja sündiva lapse tervist jälgida, meditsiinipersonalil. Naise jaoks on üleminekud sujuvad ja sageli analüüsitavad alles tagantjärele.

Avanemisperiood
Varane staadium ehk latentne faas.See on aeg esimeste regulaarsete kontraktsioonide tekkest kuni emakakaela 3-4 sentimeetrise avatuseni. Varane staadium on sünnituse perioodidest kõige pikem: esmasünnitaja keskmiselt 12 tundi, korduvsünnitajal kaheksa tundi.

  • Avanemise aktiivne faas, emakakael avaneb kuni 8 sentimeetrini.
  • Passiivne faasehk üleminek väljutusperioodi, emakakael avaneb kümne sentimeetrini.

Väljutusperiood
See on aeg, mil loode läbib sünnitusjõudude ehk presside kaasabil sünnituskanali. See on emakakaelast ja tupest moodustunud kanal, mida ümbritsevad pehmed koed ja vaagna luud. Periood kestab esmasünnitajal 2-4 ja  korduvsünnitajal pool kuni 2 tundi.

  • Passiivses faasis loode laskub sünnituskanalisse, kuid sünnitaja seda veel ei tunne või tunneb väga nõrka pressitunnet.
  • Aktiivses faasis loote pea jõudnud vaagnapõhjale ja sünnitaja tunneb vajadust pressida.

Päramiste periood
On periood mille jooksul sünnib platsenta koos lootekestadega. See võtab aega 10–60 minutit.

See, kuidas naine tajub endaga sünnitusel toimuvat, on väga erinev. Sünnituse perioodide märkamine on kõige tõenäolisem avanemisperioodi ja väljutusperioodi vahel. Nii nagu on erinevad sünnitajad, on ka sünnitused erinevad ja lõpuks seegi, milline on konkreetse naise subjektiivne mulje oma sünnitusest. Tunnetus sõltub naise eelnevast kogemusest ja sellest kas ta sünnitab esimest korda või juba korduvalt. Igal juhul on kasulikud igasugused teoreetilised sünnitusalased eelteadmised seepärast avasime ka sünnituse perioodide teema.

www.perekool.ee

Me saame lapse

Eesti Ämmaemandate Ühing