Sünnituse perioodid

Raamatu "Me saame lapse" põhjal

 

Selleks, et sünnitusel toimuvat selgemalt kirjeldada, jagatakse see protsess kolmeks perioodiks: avanemisperiood, väljutusperiood ja päramiste periood. Perioodide kestused võivad olla erineva pikkusega, olenevalt muu hulgas sellest, kas on tegemist esmas- või korduvsünnitajaga. Ühest perioodist teise üleminek võib toimuda sünnitaja jaoks märkamatult ning perioodid võivad olla määratletavad alles tagantjärele.

Avanemisperiood
Avanemisperioodi puhul saab omakorda eristada latentset faasi ja aktiivset faasi. Latentne faas on aeg esimeste regulaarsete kontraktsioonide tekkest kuni emakakaela 3-4 sentimeetrise avatuseni. Varane staadium on sünnituse perioodidest sageli kõige pikem: esmasünnitajal keskmiselt 12 tundi, korduvsünnitajal kaheksa tundi.

Avanemisperioodi aktiivne faas on oma nimetusele kohaselt aktiivse sünnitegevuse aeg, mil toimub emakakaela avanemine kuni täisavatuse saavutamiseni.

Avanemisperioodi lõpus ja väljutusperioodi alguses eristatakse mõnikord üleminekufaasi  esimesest perioodist teise.

Väljutusperiood
Väljutusperioodis läbib loode sünnitusjõudude ehk presside kaasabil sünnituskanali – see on emakakaelast ja tupest moodustunud kanal, mida ümbritsevad pehmed koed ja vaagnaluud. Väljutusperioodi kestuseks loetakse aega emakakaela täisavatuse saavutamisest kuni lapse sünnini. See periood võib esmasünnitajal kesta kuni 4 tundi, olles samas korduvsünnitajatel enamasti oluliselt lühem. Sarnaselt avanemisperioodile saab ka väljutusperioodi jagada kaheks faasiks: passiivseks ehk latentseks ja aktiivseks faasis. Esimeses faasis loode laskub sünnituskanalisse, kuid sünnitajal pressitunne veel puudub või on see alles aimatav. Aktiivses faasis on loote pea jõudnud vaagnapõhjale ja sünnitaja tunneb vajadust pressida.

Päramiste periood
Päramiste perioodis sünnib platsenta koos lootekestadega. See toimub peale lapse sündi kuni ühe tunni jooksul.

See, kuidas naine tajub endaga sünnitusel toimuvat, on väga erinev. Sünnituse perioodide märkamine on kõige tõenäolisem avanemisperioodi ja väljutusperioodi vahel. Nii nagu on erinevad sünnitajad, on ka sünnitused erinevad ja lõpuks seegi, milline on konkreetse naise kogemus oma sünnitusest.