Sünnitus

Näidatakse peresünnitust. Jälgida saab sünnituse avanemis-, väljutus- ja päramisteperioodi ja vettesünnitust.