Suhtlemisoskuste video “Kuula, kui ma räägin” 1.osa

Kas oskad tegelikult oma laste tema mure korral kuulata?

Perekeskus Sina ja Mina on loonud videoklipid igapäevaolukordadest, kus klipi esimene osas näitab vanem-laps suhet olukorras, kus lapsevanem ei kasuta tõhusaid suhtlemisoskuseid. Klipi teine osa näitab, milline võiks olla olukorra üks võimalik lahenduskäik, kui vanem kasutaks suhtlemisoskuseid.

„Kuula kui ma räägin“ klippidest on näha, kuidas lapsega tema murest rääkides on oluline nii vanema kehakeel, silmside kui ka oskus sõnastada lapse tundeid ilma koheselt lahendusi pakkumata.

Perekeskus Sina ja Mina pakub lapsevanematele erinevaid loenguid (suhtlemisoskused, jonn, piiride seadmine, lapse areng jne) ja psühholoogi/pereterapeudi vastuvõttu www.sinamina.ee

Artikleid samal teemal

Uued teemad foorumis

Foorumi esilehele