Suhtlemisoskuste video “Vali muusika” 1.osa

Kas ootad teismeliselt arvestavat ja vastutustundlikku käitumist kuid ta jahmatab sind pidevalt oma ükskõiksusega?

Perekeskus Sina ja Mina on loonud videoklipid igapäevaolukordadest, kus klipi esimene osas näitab vanem-laps suhet olukorras, kus lapsevanem ei kasuta tõhusaid suhtlemisoskuseid. Klipi teine osa näitab, milline võiks olla olukorra üks võimalik lahenduskäik, kui vanem kasutaks suhtlemisoskuseid.

„Vali muusika“ klippidest on näha, kuidas lapsevanema edukaks suhtluseks teismelisega on märksõnadeks  piiride austamine ja enda vajadustest rääkimine käskimise asemel.

Perekeskus Sina ja Mina pakub lapsevanematele erinevaid loenguid (suhtlemisoskused, jonn, piiride seadmine, lapse areng jne) ja psühholoogi/pereterapeudi vastuvõttu www.sinamina.ee

Uued teemad foorumis

Foorumi esilehele