Suhtlemisoskuste video “Söögiaeg ja mänguaeg” 1.osa

Kas on tuttav olukord, kus pead lapsel mitu korda paluma midagi teha? Kas see tekitab pahameelt?

Perekeskus Sina ja Mina on loonud videoklipid igapäevaolukordadest, kus klipi esimene osas näitab vanem-laps suhet olukorras, kus lapsevanem ei kasuta tõhusaid suhtlemisoskuseid. Klipi teine osa näitab, milline võiks olla olukorra üks võimalik lahenduskäik, kui vanem kasutaks suhtlemisoskuseid. „Söögiaeg ja mänguaeg“ klippidest on näha, kuidas positiivse kontakti puudumine tekitab lapses trotsi isa soove täita.

Perekeskus Sina ja Mina pakub lapsevanematele erinevaid loenguid (suhtlemisoskused, jonn, piiride seadmine, lapse areng jne) ja psühholoogi/pereterapeudi vastuvõttu www.sinamina.ee

Uued teemad foorumis

Foorumi esilehele