Suhtlemisoskuste video “Katkine Küpsis” 1. osa

Kuidas lahendaksid Sina sarnase olukorra lasteaias? Mida teeksid samamoodi, mida teisiti?

Perekeskus Sina ja Mina on loonud videoklipid igapäevaolukordadest, kus klipi esimene osas näitab vanem-laps suhet olukorras, kus lapsevanem ei kasuta tõhusaid suhtlemisoskuseid. Klipi teine osa näitab, milline võiks olla olukorra üks võimalik lahenduskäik, kui vanem kasutaks suhtlemisoskuseid.

Lapsevanemad ütlevad vahel, et neil on kiire ja aega lapsele pikalt seletada. „Katkise küpsise“ klippidest on näha, et kurjustamine ja kiirustamine ei aita lapsevanemal aega kokku hoida vaid vastupidi. Kui lapsevanem tahab, et laps teeks temaga koostööd, aitab sellele kaasa lapse tunnetega leppimine ja toetamine.

Perekeskus Sina ja Mina pakub lapsevanematele erinevaid loenguid (suhtlemisoskused, jonn, piiride seadmine, lapse areng jne) ja psühholoogi/pereterapeudi vastuvõttu www.sinamina.ee

Artikleid samal teemal

Uued teemad foorumis

Foorumi esilehele