Perekool.ee privaatsuspoliitika

Perekool.ee on Eesti suurim pereportaal, mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing, registrikood 80052212, aadress Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51014.

Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada, mis tüüpi andmeid Perekool.ee portaalis kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse. Perekool.ee portaal koosneb kahest osast: Artiklivalik ja Foorum.

1.Milliseid  andmeid kasutaja kohta kogutakse?

Perekool.ee kogub portaali registreeritud kasutajate kohta järgnevaid  andmeid:

  • Portaali registreerimisel Kasutaja poolt sisestatult: kasutajanimi, e-posti aadress, parool;
  • Perekooli keskkonda foorum.perekool.ee kommentaari sisestades: kasutaja poolt kirjutatud foorumi postituse sisu, lisaandmed foorumipostituse kohta (kuupäev, kellaaeg, kasutajanimi, IP aadress, anonüümse kasutajanime “Kägu” kasutamine);
  • Ebasobivast postitusest/kommentaarist teatades salvestame ajutiselt teataja kasutajanime ning täpsustava info, mis kirjeldab kommentaari ebasobivuse tunnused.

1.1 Portaali kasutajaks registreerumisel on andmete avaldamine Perekool.ee’le vabatahtlik, kuid vältimatult vajalik, et kasutaja saaks aktiivselt portaali kasutada. Juhul, kui portaali kasutaja otsustab registreerumisel isikuandmeid Perekoolile mitte jagada, ei ole võimalik luua perekool.ee kasutajakontot ning portaali saab kasutada vaid lugeja rollis.

2.Perekool töötleb portaali kasutajate isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Portaali kasutaja poolt Perekooli registreerumisel ja foorumis kommenteerides antud nõusoleku alusel. Ilma kasutaja nõusolekuta ei jagata kogutud isikuandmeid.

  1. Kellega  andmeid jagatakse ?

Kasutaja andmeid väljastatakse õiguskaitseorganitele digitaalselt allkirjastatud vastavasisulise päringu alusel.

  1. Kuidas andmeid säilitatakse?

Perekool.ee säilitab kasutaja isikuandmeid, kuni kasutaja on esitanud soovi perekool.ee kasutajakonto kustutamiseks.

  1. Kuidas  andmeid kaitstakse?

Perekool.ee poolt töödeldud isikuandmetele on ligipääs rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse poolt volitatud isik. Kõik tavakasutajast rohkemate õigustega ligipääsud kinnitatakse Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse poolt. Volitatud isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

  1. Kuidas registreeritud kasutaja saab oma andmeid muuta?

Igal kasutajal on kasutajakonto, mille parooli saab ta vajadusel muuta. Juhul, kui märkate, et Teie poolt sisestatud andmetes on viga, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@perekool.ee.

Registreeritud kasutajal on õigus taganeda nõusolekust, mille andis portaali registreerimisel. Selleks tuleb kirjutada aadressil info@perekool.ee ning märkida selgelt oma nõusolekust taganemine. Nõusolekust taganemisel kustutatakse Teie perekool.ee kasutajakonto.

Päringutele seoses andmete muutmise või nõusolekust taganemisega  vastatakse  30 päeva jooksul.

  1. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Perekool.ee portaali kasutama asudes või kasutajaks registreerimisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, tehes privaatsuspoliitika kättesaadavaks meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@perekool.ee

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Privaatsuspoliitika on uuendatud ja kinnitatud 15.02.2019.a.