Õdede-vendade vahelised kaklused seonduvad kehva vaimse tervisega

Artikkel pärineb: ERR Teadusuudised, teadus.err.ee

Õdede ja vendade vahelised tülid on nii tavalised, et neid peetakse pigem üleskasvamise osaks, kuid New Hampshire’i ülikooli teadlased selgitasid välja, et need viitavad kehvale vaimsele tervisele. See uuring on üks esimestest, mis käsitleb sama pere laste vahelist agressiivsust. Perekonnauuringute teadur Corinna Jenkins Tucker ja tema kaastöötajad New Hampshire’i ülikooli lastevastase vägivalla uurimise keskusest vaatlesid rahvusliku laste vägivallauuringu küsitluse andmeid, mida koguti 3599 lapselt vanuses üks kuu kuni 17 aastat.

Küsitlusega käsitleti mõjusid, mida avaldab füüsiline rünnak relvaga ja relvata ning vigastusega ja ilma. Samuti olid vaatluse all varavastased kuriteod, näiteks õe-venna asjade varastamine või meelega katki tegemine ning vaimne vägivald nagu solvamine, hirmutamine ja tõrjumine.

Teadlased avastasid, et lastel (32%), kes olid viimase aasta jooksul kannatanud õe-venna vahelise vägivalla käes, kannatasid ka vaimse tervise probleemide käes. Vaimne tervis oli füüsilise vägivalla esinemise puhul 0-9 aastastel lastel kehvem kui seda oli 10-17–aastastel. Psühholoogiline ja varavastane vägivald mõjutas lapsi ja noori ühtmoodi.

Arvatakse, et kaaslastevaheline vägivald nagu kiusamine, on tõsisem kui sama pere laste tülid. Siiski selgus uuringuga, et kummaski neis kannatada saanud laste vaimse tervise näitajad ei erinenud. Tuckeri sõnul võib uuringust järeldada, et vanemad ja teised laste eest hoolitsejad peaksid õdede-vendade vahelisele vägivallale rohkem tähelepanu pöörama. Osad vanemad arvavad tema väitel isegi, et selline käitumine on kasulik, kuna harjutab lapsi teistes suhetes ette tulevate konfliktidega toime tulema. Tegelikult pole sama pere laste tülidest tingitud kahjud vaimsele tervisele väiksemad kui näiteks koolikiusamise tagajärjel tekkinud kahjud.

Teadurid soovitavad väljaandes Pediatrics ilmunud uuringus ka lastearstidel enam õdede-vendade tülidest, nende mõjudest ja lahendamisvõimalustest rääkida.

Toimetas Merle Must, ERR Teadusuudised
Toimetanud perekool.ee