Mida teha uudishimuliku kodulammutajaga?

Lapsed põhjustavad keskmiselt oma esimese 10 eluaasta jooksul 1500€ jagu kodukahjustust. Kahjustused tulenevad tihtipeale hoogsast mängust või siis lapse uudishimust, samuti teadmatusest, mis on lubatud ja mis mitte. Mida teha uudishimuliku kodulammutajaga?

Usume, et ei tasu pärssida lapse tungi avastada maailma, vaid luua selleks ohutu keskkond. Teadust populariseeriv ettevõte Kolm Põrsakest on selleks välja töötanud teaduskasti, mis võimaldab lastel ja noortel koos vanematega teha juhendi järgi katseid kodustes tingimustes. Samal ajal mudilased õpivad ning avastavad enda jaoks miskit uut, ja mis kõige olulisem – ohutult.

Lisaks katsetele saab laps õppida veel mitmeid oskusi nagu näiteks kannatust, süvenemist ja täpsust. Selline õppimine võimaldab noorel uurida ümbritsevat maailma ja proovida seda mõista.

Kolme Põrsakese teaduskastis on 19 põnevat keemia ja füüsika alast katset. Neid saab teha laps üksinda, koos vanemate või sõpradega – koos on alati lõbusam katsetada! Lisaks sellele on ka teadusvihik, mis sisaldab endas kõikide katsete kirjeldusi ja seletusi. Katsed on küll toredad aga teadus, mis peitub nende taga, on veel toredam!

Kõik katsed on tehtavad kodustes tingimustes ning vahendeid jätkub ka mitmekordseks katsetamiseks. Teaduskasti on võimalik tellida Kolme Põrsakese koduleheküljelt – www.kolmporsakest.ee/teaduskast.

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.