Lasteabitelefon 116 111

1

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt 24/7 ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.

Lasteabitelefon töötab ööpäevarin2gselt üle Eesti, vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles.
Kõne telefonile 116 111 on helistajale tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.  Kui helistada ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas e-kirja,  skype või online nõustamise võimalust kodulehelt “Küsi abi” alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebookist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsingu sõna „Lasteabi“. Kõik pöördumised salvestatakse.

 

Lasteabitelefoniga saab ühendust võtta:

telefon 116 111, ööpäevaringselt, helistamine on tasuta ja anonüümne

www.lasteabi.ee  online nõustamine „Küsi abi

e-post: info@lasteabi.ee

Skype: Lasteabi _116111

FB ja äpp otsisõnaga „Lasteabi“

3

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni poole?

 • laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis
 • laste interneti kasutamine ja turvalisus
 • lapsekasvatamise küsimused
 • vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused
 • enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)
 • sõltuvusainete kasutamine
 • laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused
 • hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps
 • lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)
 • lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)

 

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.