Kuidas saada laps ekraanist kaugemale?

Kuidas saada laps ekraanist kaugemale?

2018. aastal läbiviidud uuring kajastab, et 97% eesti noortest vanuses 9-17 kasutavad igapäevaselt interneti. Keskmiselt ekraani taga veedetud aeg ulatub pea 2,5 tunnini päevas. Statistika on nii mõnelegi vanemale murettekitav, kuna harivaid ning arendavaid tegevusi teeb noorem generatsioon oma vabast ajast aina vähem.

Maast madalast on lastel nutiseade käes. Sealt on tema jaoks leitav kogu eluks vajalik informatsioon, alustades meelelahutusest ning lõpetades koolitöödega. Vaadates uuringut EU Kids Online raportit Eesti kohta, selgub, et kõige rohkem kulutavad aega noored meelelahutusele: videote vaatamine (80%); muusika kuulamine (69%) ja online mängude mängimine. Uuringu Zenith ennustab, et aastal 2020. veedab keskmine noor 188 minutit surfates internetis

Lahendus sellele mõtlemapanevale statistikale peitub siiski lapses ja ta lapsevanemas endas. “Igal lapsel on huvid, ei ole ühtegi last kes ei huvituks mitte millestki” nendib teadust populariseeriva ettevõtte tegevjuht Omari Loid. “Neid huvide sähvatusi tuleb lihtsalt õigel ajal märgata ning suunata last veel rohkem uurima ja veel rohkem huvituma antud valdkonnast. Nutitelefonis veedetud aeg saab ka olla väga kasulik lapse arengule, kui lapsel endal on huvi mängida harivaid mänge ning kasutada suurepäraseid võimalusi õppimiseks. Selleks on aga tarvis tuge nii vanematelt kui ka teistelt eeskujudelt lapse ümber.”

Kolme Põrsakese missiooniks on motiveerida lapsi ja noori teadust avastama, uudishimulik olema ja kriitiliselt mõtlema, inspireerides seeläbi järgmist põlvkonda maailma muutma. Juba lasteaia mudilastel on võimalik oma silmaringi laiendada Kolme Põrsakese teadusringides kümnetes Eesti lasteaedades. Teadusringiga saad tutvuda Kolme Põrsakese kodulehel www.kolmporsakest.ee/teadusring.

Siiski pole kõik nii sünge ning positiivset tendentsi on märgata kulutatud ajas televiisori vaatamisele. Nimelt kahe aastaga on see langenud 175 minutilt 161 minutile ning oodata on veel suuremat langust. 

Vlada Trussova ja Omari Loid

Kolm Põrsakest OÜ

www.kolmporsakest.ee

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.