Koolide rahulolu-uuring näitab suurt vajadust eraõpetajate järele

koduopeKuigi ajakirjanduses on juba aastaid arutlusel olnud, et Eesti riigis on liiga palju õpetajaid, kurdavad koolijuhid vastupidist – häid õpetajaid pole kuskilt võtta.

Hiljuti paljastas OECD raport, et Vene rahvusest noored ei saa koolis eesti keelt selgeks ning Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud koolide rahulolu-uuring tõi välja, et iga kolmas matemaatika riigieksamiks valmistuja on vajanud eraõpetaja abi.

Paistab, et väikeses Eestis võib samaaegselt esineda ühe probleemi kaks poolt. Linnades, kuhu maapiirkonnaga võrreldes koondub oluliselt rohkem inimesi, võib õpetajate arv isegi liiga suur olla, nagu märgib OECD, kuid maapiirkonna koolidirektoritel pole õpetaja väikesest palgast tingitud eriala ebapopulaarsuse tõttu uusi õpetajaid kuskilt võtta.

Lisaks sellele on aastaid arutatud, kas siinsed õpilased saavad kooliharidust liiga suure õpilaste arvuga klassides või mitte. Arvestades, et aasta aastalt kasvab keskmisest andekamate ja keskmisest vähem andekamate osakaal nii lasteaias kui koolis, on ilmselge, et n-ö keskmine õpetamismeetod ei sobi kaugeltki kõikidele.

Sestap otsib suur osa lapsevanemaid oma võsukesele eraõpetajat, kes täidaks koolis tekkinud vajakajäämisi personaalselt. Riik keskendub samal ajal hoopis töökohade ja hariduskulude statistikale ning jätab tunnistamata asjaolu, mida lapsevanemad eraõpetajate abil lahendada püüavad.

Siiani on Eestis olnud mõned tasulised portaalid, mis koondavad koduabilisi ja hoidjaid, kes oskavad eelkooliealisi õpetada, kuid puudunud on keskkond, mis keskenduks ainult õpetajatele. Õppematerjalide vahendamisele keskendunud annaabi.ee nägi ajas kasvavat vajadust erapedagoogide järgi ning käivitas hiljuti eraõpetajate andmebaasi.

Lisaks põhi- ja keskkooliõpilastele keskendunud koolmeistritele leiab andmebaasist ka mitmeid ülikoolilektoreid ja tudengeid. Tänu sellele tasub annaabi.ee keskkonnast sobilikke eraõpetajaid otsida ka üliõpilastel ja kutsekoolide õpilastel. Mitmed õpetajad on pädevad töötama ka erivajadustega lastega, pakuvad koduõpet või töötavad üle interneti.

Annaabi.ee loodud õpetajad andmebaasi on hästi vastu võtnud ka pedagoogid ise. Aprilli lõpus oli annaabi.ee portaalis valida 154 eratunde pakkuva õpetaja vahel. Sobiva koolmeistri leiab nii eesti, kui mitmete teiste keelte õppimiseks, samuti saab võtta täiendavaid tunde muusikas ja loodusteaduses ning erineva taseme matemaatikas. Paljud eraõpetajad on lisatööna tunde andnud juba aastaid, kuid pidanud nende abi vajavate õpilasteni jõudma suust suhu leviva reklaami abil.

Andmebaasiga saab jätkuvalt liituda. Oodatud on nii õpetajad, lektorid kui kooliõpilased ja tudengid, kes tahavad ning oskavad oma teadmisi jagada. Liitumine ja andmebaasis oma profiili kuvamine on õpetajatele tasuta.

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.