Beebipäevik: laulmine teeb lapsele head

Uuringud näitavad, et laulmine parandab inimese enesetunnet. Kuigi beebi ise veel laulda ei oska, meeldib talle väga kui ta vanemad talle laulavad. Stina ja Anne tulid Meero muusikusse, kus täna toimub beebide laulmistund õpetaja Nele Rossiga.

Lapsele laulmine pole lihtsalt tore ajaviide, vaid see ka arendab last. Esiteks tahab laps kuulda oma vanema häält ja sealjuures pole oluline, kui hea on vanema viisipidamine. Oma ema või isa hääl on turvaline, tuttav ja selle kuulmine tekitab lapses alati häid emotsioone. Teiseks, kuna lauldes me hääldame sõnu välja silphaaval, aitab see kaasa lapse kõne arengule. Kui laulmisele veel liigutused lisada, on see hea nii tema füüsisele kui ka rütmitaju tekkimisele.

Seega ei pöörata ka beebide laulmise tunnis tähelepanu vanema lauluoskusele. Kui teiste ees laulda ei soovi, võib laulud-tantsud lihtsalt meelde jätta ja hiljem kodus neid lapsega meenutada. Tunnis meeldib beebidele sellegi poolest olla.

Nagu ikka kõikide beebiringide puhul, on hea kui beebi on eelnevalt süüa saanud ja piisavalt maganud. Aga loomulikult läheb vahel teisiti ja kui tuleb poole tunni pealt lapsele süüa pakkuda või hoopis mähet vahetada, pole sellest midagi.

Meero muusiku beebilaulmise tundi saab tulla alates neljandast elukuust ning käia seal kuni esimese eluaasta täitumiseni. Pärast seda on võimalik jätkata teiste vanuserühmade laulutundides. Kindlasti leidub ka neid kohti, kuhu lapsega juba varem laulma saab tulla.

Kuigi sel korral viibisid laulutunnis ainult emad, ütleb Nele Ross, et positiivse trendina on laulmistunnis ka varasemast enam isasid näha. Samuti on vanaemasid või lapsehoidjaid, kes beebidega tunnis käivad.

Kõik emmed ja beebid läksid täna küll küll hea tujuga koju, lauldud laulud endiselt peas kõlamas.